Ngày tốt trong tháng 3 âm lịch năm 2021

Để giúp khách hàng tiện lợi trong vấn đề coi ngày tốtmon 3 năm 2021 cũng tương tự tiện lợi trong Việc so sánh các ngày hồi tháng 3/2021 cùng nhau. Chúng tôi đã tổng vừa lòng vớ một ngày dài rất đẹp vào tháng 32021 cũng giống như chỉ dẫn những ngày không xuất sắc trong tháng.

Trong ngôi trường hòa hợp quý bạn ko bắt buộc coi ngày xuất sắc tháng 3 năm 2021 giỏi xem ngày đẹp mon 3 năm 2021 cũng chính vì đang tất cả dự định triển khai quá trình vào một ngày ví dụ vào thời điểm tháng 3, quý các bạn sung sướng tìm tới ngày tương ứng và lựa chọn xem chi tiết hoặc lựa chọn dụng cụ Xem ngày giỏi xấu để xem một ngày ví dụ.


Bạn đang xem: Ngày tốt trong tháng 3 âm lịch năm 2021

Xem ngày giỏi tháng tư năm 2021


Xem ngày giỏi mon 5 năm 2021


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng chuẩn thông báo của mình!


NamNữ

TỔNG HỢPhường. NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 3 NĂM 2021


Lịch dương

1

Tháng 3


Lịch âm

18

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 3


Lịch âm

19

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 3


Lịch âm

20

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 3


Lịch âm

21

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 3


Lịch âm

22

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh khô long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 3


Lịch âm

23

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 3


Lịch âm

24

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 3


Lịch âm

25

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 3


Lịch âm

26

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 3


Lịch âm

27

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinc Tỵ, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (klặng mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 3


Lịch âm

28

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 3


Lịch âm

29

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 3


Lịch âm

1

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 3


Lịch âm

2

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 3


Lịch âm

3

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 3


Lịch âm

4

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 3


Xem thêm: Hỏi Về Tính Cách Của Bản Thân Như Thế Nào? Cách Miêu Tả Tính Cách Con Người Bằng Tiếng Anh

Lịch âm

5

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 3


Lịch âm

6

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 3


Lịch âm

7

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tkhô giòn long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 3


Lịch âm

8

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Đinc Mão, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minch đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 3


Lịch âm

9

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 3


Lịch âm

10

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 3


Lịch âm

11

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 3


Lịch âm

12

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 3


Lịch âm

13

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 3


Lịch âm

14

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 3


Lịch âm

15

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 3


Lịch âm

16

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 3


Lịch âm

17

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 3


Lịch âm

18

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Đinc Sửu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 3


Lịch âm

19

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đấy là tổng vừa lòng ngày tốt mon 3 năm 2021 mà Shop chúng tôi muốn gửi cho chúng ta. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ phù hợp với một vài tuổi tương tự như các công việckhông giống nhau. Thế yêu cầu, Khi nắm bắt được ngày giỏi xấu vào thời điểm tháng 3/2021 thì bạn phải tra cứu: xem ngày giỏi phù hợp tuổi để sở hữu tác dụng chi tiết cùng đúng mực độc nhất vô nhị cho chính mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2021

♦Ngày tốt tháng 2 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 8 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 10 năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 5 năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 11 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2021 ♦Ngày tốt mon 1hai năm 2021


Xem tử vi 2021
*
Sim Smartphone có phải là đồ vật phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi con số trong hàng sim Smartphone các với hầu hết năng lượng riêng, tùy theo đơn lẻ tự của hàng số nhưng mà Syên ổn điện thoại thông minh có thể tác động cho tới chúng ta theo phía xuất sắc (Cát) giỏi xấu (hung)
*
Dùng khiếp dịch lựa chọn sim tử vi tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng phần lớn gợi nhắc quẻ dịch slặng tốt đến 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể lựa chọn dãy slặng phong thủy hòa hợp tuổi thỏa mong ước cung cấp công danh sự nghiệp, tài vận, tình duyên gia đạo tốt giải phóng vận hạn
*
Xem tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 con gái mạng năm 2022
*
Tìm hiểu về Sao Thủy trong 12 cung hoàng đạo
*
Tìm hiểu về Sao Klặng vào 12 cung hoàng đạo
*
Các các loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Nguyên ổn tố với 3 Nhóm tính chất
*
điểm sáng 12 cung hoàng đạo lúc yêu thương và ma thuật tự sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để tìm hiểu bản thân nằm trong cung hoàng đạo làm sao cùng dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo để kiếm tìm một phần hai cân xứng của bạn
*
Điểm lưu ý tính giải pháp 12 cung hoàng đạo nam nữ hấp dẫn nhất
*
Thiên Bình và Song Tử có bắt buộc cặp đôi bạn trẻ tâm đầu ý hợp giành cho nhau?
*
Giải mã bạn dạng thứ sao cá nhân cùng Hướng dẫn hiểu bản vật dụng sao miễn phí

Xem ngày tốt xấu