VIETNAM NEXT TOP MODEL 2017 TẬP 5

HÀNH TRÌNH VƯỢT QUA CÁI BÓNG NỮ HOÀNG NƯỚC MẮT CỦA THUỲ TRÂM TẠI VNTM ALL STARS 2017

Người chủng loại Việt Nam: Vietnam's Next Top model (còn được gọi tắt là VNTM) là 1 trong những chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên phiên bản gốc được sáng sủa lập do Tyra Banks, America's Next top Model. Chương trình được sản xuất vày công ty truyền thông MultiMedia cùng được trình chiếu trên kênh truyền họa VTV3. Vietnam's Next Top model là một cuộc tranh tài quy tụ các cô gái, cánh mày râu trai (từ mùa 4) con trẻ khắp non sông nhằm tìm kiếm kiếm cùng trao danh hiệu người mẫu chân dài Việt Nam. Vietnam’s Next Top mã sản phẩm (Người mẫu mã Việt Nam, or VNTM) is a Vietnamese reality television show in which female contestants compete for the title of "Vietnam's Next đứng top Model." Contestants are given the opportunity to begin a career in the modeling industry, và the winner receives a cash prize & a feature article in a fashion magazine.Bạn vẫn xem: Vietnam next top mã sản phẩm 2017 tập 5


*

Người chủng loại Việt Nam: Vietnam's Next Top mã sản phẩm (còn được hotline tắt là VNTM) là một trong những chương trình truyền hình thực tế dựa bên trên phiên bản gốc được sáng lập...

Bạn đang xem: Vietnam next top model 2017 tập 5

02/09 01:23:06 0 0.0 0.0000 (0) hotnew
*

Người chủng loại Việt Nam: Vietnam's Next Top mã sản phẩm (còn được điện thoại tư vấn tắt là VNTM) là một trong chương trình truyền hình thực tiễn dựa bên trên phiên phiên bản gốc được sáng sủa lập...

26/08 01:04:16 0 0.0 0.0000 (0) hotnew
*

Người chủng loại Việt Nam: Vietnam's Next Top mã sản phẩm (còn được điện thoại tư vấn tắt là VNTM) là một trong những chương trình truyền hình thực tiễn dựa trên phiên phiên bản gốc được sáng sủa lập...

0.0000 (0) hotnew
*

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tiễn dựa trên phiên phiên bản gốc được sáng sủa lập...

12/08 01:11:31 0 0.0 0.0000 (0) hotnew
*

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top mã sản phẩm (còn được gọi tắt là VNTM) là một trong chương trình truyền hình thực tế dựa bên trên phiên phiên bản gốc được sáng lập...

05/08 01:06:59 0 0.0 0.0000 (0) hotnew

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top model (còn được hotline tắt là VNTM) là một trong chương trình truyền hình thực tiễn dựa trên phiên bạn dạng gốc được sáng sủa lập...

29/07 01:13:11 0 0.0 0.0000 (0) hotnew

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top mã sản phẩm (còn được điện thoại tư vấn tắt là VNTM) là một trong những chương trình truyền hình thực tiễn dựa trên phiên bản gốc được sáng sủa lập...

22/07 01:04:33 0 0.0 0.0000 (0) hotnew

Người chủng loại Việt Nam: Vietnam's Next Top mã sản phẩm (còn được gọi tắt là VNTM) là một trong chương trình truyền hình thực tiễn dựa bên trên phiên phiên bản gốc được sáng lập...

0.0000 (0) hotnew 08/07 01:04:11 0 0.0 0.0000 (0) hotnew Vietnam's Next Top mã sản phẩm - Pre-start Full VNTM- Pre Full Vietnam's Next Top model Tập 0

Người chủng loại Việt Nam: Vietnam's Next Top model (còn được hotline tắt là VNTM) là 1 trong những chương trình truyền hình thực tế dựa bên trên phiên bản gốc được sáng lập...

Xem thêm: Thời Trang Sân Bay Của Sao Nữ Hàn, Thời Trang Sân Bay

08/09 01:23:06 0 0.0 0.0000 (0) hotnew Vietnam's Next Top mã sản phẩm - Tập 5 - 01 VNTM- T5 -1 HÀNH TRÌNH VƯỢT QUA CÁI BÓNG NỮ HOÀNG NƯỚC MẮT CỦA THUỲ TRÂM TẠI VNTM ALL STARS 2017

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top model (còn được hotline tắt là VNTM) là một trong chương trình truyền hình thực tiễn dựa bên trên phiên bạn dạng gốc được sáng lập...

23/07 11:06 191K 7.9 7.9395 (1223) hotnew Vietnam's Next Top model - Tập 5 - 02 VNTM- T5 -2 HÀNH TRÌNH KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN CỦA HỒNG ANH TẠI VNTM ALL STARS 2017

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top mã sản phẩm (còn được hotline tắt là VNTM) là một trong chương trình truyền hình thực tiễn dựa trên phiên bạn dạng gốc được sáng lập...

23/07 10:24 73K 9.2 9.2351 (536) hotnew Vietnam's Next Top mã sản phẩm - Tập 5 - 03 VNTM- T5 -3 binh đoàn tóc 2 chùm nhí nhố khuấy cồn không khí nơi ở chung

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top mã sản phẩm (còn được hotline tắt là VNTM) là một trong chương trình truyền hình thực tiễn dựa bên trên phiên bản gốc được sáng sủa lập...

25/07 02:24 362K 9.4 9.3650 (2189) hotnew Vietnam's Next Top mã sản phẩm - Tập 5 - 04 VNTM- T5 -4 KẺ KHÓC NGƯỜI CƯỜI Ở CÁC THỬ THÁCH CỦA TẬP 05 - VNTM ALLSTARS 2017

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top mã sản phẩm (còn được điện thoại tư vấn tắt là VNTM) là 1 trong những chương trình truyền hình thực tiễn dựa trên phiên bạn dạng gốc được sáng lập...

26/07 23:23 291K 9.3 9.2964 (1336) hotnew Vietnam's Next Top mã sản phẩm - Tập 5 - 05 VNTM- T5 -5 DÀN THÍ SINH VẬT LỘN trong THỬ THÁCH VÔ CÙNG KHẮC NGHIỆT VNTM ALL STARS 2017

Người chủng loại Việt Nam: Vietnam's Next Top model (còn được điện thoại tư vấn tắt là VNTM) là một trong chương trình truyền hình thực tế dựa bên trên phiên bản gốc được sáng sủa lập...

26/07 01:03 109K 9.8 9.7533 (689) hotnew Vietnam's Next Top model - Tập 5 reviews VNTM- T5 Bonus TEASER TẬP 5- NGUYỄN HỢP SỢ HÃI KHÔNG DÁM gia nhập THỬ THÁCH

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top model (còn được gọi tắt là VNTM) là 1 trong chương trình truyền hình thực tiễn dựa trên phiên bản gốc được sáng sủa lập...

21/07 01:06 0 0.0 (0) hotnew Vietnam's Next Top mã sản phẩm - Tập 5 trình làng VNTM- T5 Bonus HẬU TRƯỜNG THỬ THÁCH VƯỢT QUA NỖI SỢ HÃI - TẬP 05 - VNTM ALL STARS 2017

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top model (còn được call tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bạn dạng gốc được sáng lập...

24/07 05:25 0 0.0 (0) hotnew

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top model (còn được điện thoại tư vấn tắt là VNTM) là 1 trong chương trình truyền hình thực tiễn dựa trên phiên bạn dạng gốc được sáng lập...