Tình yêu tôi sợ tình yêu

khi biết em với kiếp cụ ca Đêm tối phòng tthẩm tra dâng giờ hát cho những người bạn bỏ tiền tải vui Hỏi rằng anh ơi: Còn yêu thương em nữa ko Đừng nói nữa em ơi Xin chớ nói nữa làm cái gi Anh nghĩ rằng Đời bạn ca sĩ đáng buồn cùng xứng danh yêu thương Tình yêu, em sợ hãi tình thương Vì tình thương như là mùi hương hoa Lỡ tương lai em mất tình nhân Em khổ thiệt những Ngày mai trên đường phố này Những đêm khuya có anh mang về làng mạc bé dại Xa lìa ánh đèn gồm anh chuyển em về bến mơ Lúc trót với duyên kiếp nạm ca Em xin phù hợp nghe giờ trách nát chê của đời Chỉ yêu cầu anh thôi, chỉ cần anh thôi Còn tin anh nữa thôi Đời vẫn cầm cố em ơi Xin đừng kể đến tình đời Em hãy nhờ rằng đời là gian dối Nhưng song ta mãi còn nhau


Bạn đang xem: Tình yêu tôi sợ tình yêu


Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Các Kiểu Tóc Bím Dự Tiệc

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Xem Phim By The Sea: Angelina Jolie Ghét Nhìn Bản Thân Trên Màn Ảnh

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Chuyên mục: Kiến thức