Thở dài tiếng anh là gì

An unhappy person who conceals profound anguish in his heart but whose lips are so formed that as sighs và cries pass over them they sound like beautiful music.

Bạn đang xem: Thở dài tiếng anh là gì

I know that in some quarters, the word "consultation" invariably produces some sighs of cynicism, but in this case, such sighs would be misplaced.
I can tell them that it is not for nothing that some years ago it was given the name of the bridge of sighs.
I vì chưng not believe that the people of this country, if they sighed at all, sighed for any of those reasons.
Các quan điểm của những ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của các biên tập viên vinaanh.com vinaanh.com hoặc của vinaanh.com University Press xuất xắc của những công ty cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Weight Loss: The Gm Diet Plan: Lose Your Excess Weight In Just 7 Days

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vinaanh.com English vinaanh.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message