This love phiên âm tiếng việt

Trước lúc học hát những ca khúc giờ Hàn theo phiên bản phiên âm của Sera thì chúng ta bắt đề nghị đọc phần chỉ dẫn phát âm giờ Hàn nghỉ ngơi ĐÂY trước nhé, mình nhấn mạnh vấn đề là các bạn nhất định buộc phải đọc thật kỹ đó ( ̄へ ̄井). Bây giờ mình có nhận yêu ước phiên âm lời những bài hát giờ Hàn từ hangeul ra phiên âm tiếng Việt, các bạn nếu tất cả yêu cầu phiên âm bài xích hát nào thì hãy bình luận ở TOPIC REQUEST nhé (づ ̄ ³ ̄)づ Mình cũng nói luôn là không tính bảng chữ cái tiếng Hàn ra thì mình chần chừ cái gì nữa đâu =))

CHÚ Ý: bản thân KHÔNG ĐỒNG Ý việc mang bất cứ bạn dạng phiên âm nào bởi mình phiên thoát ra khỏi blog vinaanh.com! Hãy tôn trọng sức lực của bạn khác và tự trọng của chính bạn dạng thân mình!

Bài này bản thân phiên theo yêu ước từ chúng ta Minh ^^~ Have fun ^^~

Bạn vẫn xem: Lời bài xích hát this love phiên âm giờ đồng hồ việt

This Love – DavichiSi ga nưl tuê tôl li myonki ok tô ji wuơ jil kkahe bôl su đánh om nưn maltư rưlne ben nưn gol a ra

nol him đưl gê het kônun mul lô sal gê het tonmi an han ma ư mêkư ron ko ya

ha ji mannan ma ryano ê cha kkêson sal su op so

ne gên noha mãng cầu rô mul tưnsi gan ma nihưl lo gal ppu ni ya

sa rang he yôgô ma wuơ yôtta ttư tha gêna rưl a na juơ

i sa rang tte mêna nưn sal sui sso

sa rang ưn kư ron ga boamu sưn ma rưl he boa tôche wuơ ji ji a nưngot ka thưnma ư mi tư na boa

ne yôk đắm đuối mi ra kôta si seng ga gưl he boa tôkư ma ưm suyp kêsa ra ji jia na

al ja nanan ma ryano ê cha kkêson sal su op sone gên noha na rô mul đưnsi gan ma nihưl lo gal ppu ni ya

sa rang he yôgô ma wuơ yôtta ttư tha gêna rưl a na juơi sa rang tte mêna nưn sal sui sso

tô ra ga đánh ta sigyon til su i ssưl kka

no mu him tưl tonsi gan tưl

hưn tưl li ji a nưnno rưl bôl tte myonttol li nưnne ip su ri

Tu ru ruTu ru ru

al ja nanan ma ryano ê bố kkêson sal su op so

ne gên noha na rô mul tưnsi gan ma nihưl lo gal ppu ni ya

sa rang he yôgô ma wuơ yôtta ttư tha gêna rưl a na juơ

i sa rang tte mêna nưn sal sui sso

sa rang tte mêna nưn sal sui sso


*

Còn đây là bạn dạng phiên âm kèm Hangeul ^_^

(Để hiểu được Hangeul thì chúng ta phải thiết lập font tiếng Hàn vào laptop trước vẫn nhé ^^!)

This Love – Davichi시간을 되돌리면Si ga nưl tuê tôl li myon기억도 지워질까ki ok tô ji wuơ jil kka해볼 수도he bôl su tô없는 말들을om nưn mal tứ rưl내뱉는 걸 알아ne ben nưn gol a ra

널 힘들게 했고nol him đưl gê het kô눈물로 살게 했던nun mul lô sal gê het ton미안한 마음에mi an han ma ư mê그런 거야kư ron ko ya

하지만 난 말야ha ji man nan ma rya너의 밖에선no ê ba kkê son살 수 없어sal su op so내겐 너 하나로ne gên no ha mãng cầu rô물든 시간만이mul tưn yêu thích gan ma ni흘러갈 뿐이야hưl lo gal ppu ni ya

사랑해요sa rang he yô고마워요gô ma wuơ yô따뜻하게tta ttư tha gê나를 안아줘na rưl a na juơ

이 사랑 땜에i sa rang tte mê나는 살 수na nưn sal su있어i sso

사랑은 그런가봐sa rang ưn kư ron ga boa무슨 말을 해봐도mu sưn ma rưl he boa tô채워지지 않은che wuơ ji ji a nưn것 같은got ka thưn마음이 드나봐ma ư mi bốn na boa

내 욕심이라고ne yôk say đắm mi ra kô다시 생각을 해봐도ta đắm đuối seng ga gưl he boa tô그 마음 쉽게kư ma ưm suyp kê사라지지sa ra ji ji않아a na

알잖아 난 말야al ja na nan ma rya너의 밖에선no ê ba kkê son살 수 없어sal su op so내겐 너 하나로ne gên no ha mãng cầu rô물든 시간만이mul tưn si mê gan ma ni흘러갈 뿐이야hưl lo gal ppu ni ya

사랑해요sa rang he yô고마워요gô ma wuơ yô따뜻하게tta ttư tha gê나를 안아줘na rưl a mãng cầu juơ이 사랑 땜에i sa rang tte mê나는 살 수na nưn sal su있어i sso

돌아가도 다시tô ra ga tô ta si견딜 수 있을까gyon til su i ssưl kka너무 힘들던no mu him tưl ton시간들si gan tưl

흔들리지 않은hưn tưl li ji a nưn너를 볼 때면no rưl bôl tte myon떨리는 내 입술이ttol li nưn ne ip su ri

두루루 두루루Tu ru ru Tu ru ru

알잖아al ja na난 말야nan ma rya너의 밖에선no ê tía kkê son살 수 없어sal su op so

내겐 너 하나로ne gên no ha na rô물든 시간만이mul tưn mê mẩn gan ma ni흘러갈 뿐이야hưl lo gal ppu ni ya