BÀI GIẢNG PHẬT PHÁP THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ MỚI NHẤT 2021

NS.TS. THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

Ngành học tập : Phật họcTrường huấn luyện và đào tạo : cao cấp Phật học tập TPHCMHệ huấn luyện : Cử nhânNước giảng dạy : Việt NamNăm tốt nghiệp : 1996

Đại học (văn bởi 2)

Ngành học tập : nước ngoài ngữ (Nga văn)Trường giảng dạy : Đại học Sư phạmHệ đào tạo và huấn luyện : Cử nhânNước đào tạo và huấn luyện : Việt NamNăm xuất sắc nghiệp : 1986

2.2. Thạc sĩ

Ngành học tập : Phật họcTrường giảng dạy : Delhi UniversityHệ giảng dạy : M.A.Tên luận văn: : Buddhist PsychotherapyNước đào tạo và huấn luyện : IndiaNăm xuất sắc nghiệp : 2000

2.3. Tiến sĩ

Ngành học tập : Phật họcTrường huấn luyện và giảng dạy : Delhi UniversityHệ huấn luyện và giảng dạy : Ph.DTên luận án: : Buddhist Psychotherapy – A Modern Perspective.Nước giảng dạy : IndiaNăm tốt nghiệp : 2005

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Tháng 9/2006

Học viện Phật giáo nước ta tại TPHCM

Giảng viên

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường với tỉnh

1

Lịch sử Triết học Phương Tây.

Bạn đang xem: Bài giảng phật pháp thích nữ hương nhũ mới nhất 2021

Cử nhân

Từ năm 2006 cho đến nay

Học viện Phật giáo toàn quốc TPHCM

2

Lịch sử Văn minh vậy giới.

Cử Nhân

Từ năm 2018 cho đến nay

Học viện Phật giáo việt nam TPHCM

3

Triết học chính Trị buôn bản Hội Phật giáo.

Cử Nhân

Từ năm 2010 cho đến nay

Học viện Phật giáo cả nước TPHCM

4

Phật giáo và những vấn đề làng mạc hội.

Thạc sĩ

Khóa 1 và Khóa 2.

Học viện Phật giáo Việt Nam


V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Bài phân tích đăng trong Kỷ yếu/ tuyển tập của những hội thảo học tập thuật:

1. Vietnamese Buddhist Nun in Present (Ni giới vn Ngày Nay) - Tham luận trình bày tại Hội nghị nữ giới Phật giáo - Sakyadhita lần thứ X tổ chức triển khai tại thành phố hà nội Ulaanbaatar, Mông Cổ) được đăng trong kỷ yếu hèn của hội thảo (7/2008)

2. Bhiksuni Tri Hai: A Scented Lotus Life. Tham luận trên hội nghị phái nữ Phật giáo - Sakyadhita lần sản phẩm công nghệ XI tổ chức triển khai tại tp hcm – Việt Nam. Tham luận được đăng trong tuyển tập: Eminent Buddhist Women, edited by Karma Lekshe Tsomo. Published by State University Of thành phố new york Press, Albany, 2014. Page 93.

Xem thêm: Trong Một Lần Top Đi Đóng Phim Ở Nước, Bộ Phim Commitment Của T

3. Ni giới việt nam và những người khiếm thị - Tham luận tại hội thảo chiến lược khoa học: phái đẹp Việt Nam: truyền thống lâu đời và hiện đại. Tham luận được in ấn trong tuyển chọn tập: phái nữ Việt Nam: truyền thống lâu đời và hiện tại đại, bên xuất bạn dạng Đại học quốc gia TPHCM ấn hành – 2016. Trang 623.

4. Vầng trăng chén Nhã tỏa ngào ngạt Thiên hoa, Tham luận trên hội thảo: lịch sử hình thành và phát triển Ni giới tổ chức trong lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo vì Phân ban Ni giới TW tổ chức tại miếu Hội An, tỉnh giấc Bình Dương. 2017. Trang 10.

5. Ai là Người đón đầu nhận cờ luân lưu lại đăng cai tổ chức triển khai hội nghị Sakyadhita trên Việt Nam? Tham luận tại hội thảo Tưởng niệm Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di, vì chưng Phân ban Ni giới TW tổ chức triển khai tại tỉnh giấc Đồng Nai. Tham luận in trong tuyển tập tưởng niệm Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di, đơn vị xuất phiên bản Hồng Đức, 2018. Trang 251.

6. Vài điểm sệt săc của khu đất Tiền Giang, Tham luận tại hội thảo chiến lược trong lễ tưởng vọng Thánh Tổ Ni Đại ái đạo, do Phân ban Ni giới thức giấc Tiền Giang tổ chức, Tham luận được in ấn trong tập san báo giác ngộ số … tháng 3 năm 2019.

7. Ni trưởng Như Thanh – Bậc Thầy Giới Đức kiêm ưu, Tham luận tại hội thảo chiến lược Khoa học tập về Sư trưởng Như Thanh bởi vì Phân ban Ni giới trung ương phối hợp với trường Đại học tập KHXH & NV thuộc Đại học tổ quốc đồng tổ chức. Tham luận được in trong tuyển chọn tập: “Di sản Sư trưởng Như Thanh kế thừa - cải tiến và phát triển Ni giới Việt Nam”. Nhà xuất bạn dạng Tổng thích hợp TPHCM ấn hành năm 2019. Trang 281.

VI. HƯỚNG DẪN LUẬN ÁN, LUẬN VĂN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: (02 vị)

Luận văn Thạc sĩ, Nguyễn thị Ngọc Thi (Thich phái nữ Chúc Hào), Nghiên cứu vớt giải pháp đảm bảo an toàn môi trường tại việt nam theo cách nhìn Phật giáo, đã bảo đảm xong (5/ 2020).Luận văn Thạc sĩ, Nguyễn đồ vật Vy (Thích con gái Thuần Tạng) : Nghiên cứu khái niệm “Tầm” trong Trung bộ Kinh. (Đang thực hiện).