"tia sáng xanh hạnh phúc" sắp được làm lại, liệu ai vượt qua được khí chất quý tộc của lập uy liêm?

*
DVD video clip : VietnameseRating:

(not yet rated) 0 with reviews - Be the first.

Bạn đang xem: "tia sáng xanh hạnh phúc" sắp được làm lại, liệu ai vượt qua được khí chất quý tộc của lập uy liêm?

Subjects More like this
*

Please choose whether or not you want other users lớn be able to see on your protệp tin that this library is a favorite of yours.


*
Finding libraries that hold this thành phầm...


Material Type: Document Type: All Authors / Contributors: OCLC Number: Language Note: Notes: Cast: Description:
Videorecording
Visual material
Weilian Li; Jingtian Ruan; Pinyan Liu
225997281
In Vietnamese.

Xem thêm: " Đảo Địa Ngục ": Mãn Nhãn Với "Bom Tấn" Chiến Tranh Của Điện Ảnh Hàn

Digital video discs.Translation from Chinese."Thuyết minh tiếng Việt."
Lập Uy Liêm, Nguyễn Kinc Thiên, Lưu Phẩm Ngôn, & other actors.
4 videodiscs (DVD) : sound, color ; 4 3 phần tư in.

Xem thêm: " Áo Dạ Mùa Đông Kiểu Hàn Quốc " Giá Tốt Tháng 3,, 2021, Áo Dạ Hàn Quốc Giá Tốt Tháng 3,, 2021
You may have sầu already requested this thành tích. Please select Ok if you would like to lớn proceed with this request anyway.


jQuery(document).ready( function () findLibs("","","","","pgload=","",""); ); function findLibsWhenExpanded() if(jQuery("#donelocator").html().length ==0) findLibs("","","","","pgload=","",""); function findLibs(loc, start_holding, ht, format, pgload, group, ll) var ajaxLocatorServiceUrl = "/wcpa/servlet/org.oclc.lac.ui.ajax.ServiceServlet?"; var inp = document.getElementById("inplocator"); if(inp) inp.style.display= "inline"; ajaxLocatorServiceUrl += "wcoclcnum="+225997281; if(loc != null && loc.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&loc="+encodeURIComponent(loc); if(ll != null &và ll.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ll="+encodeURIComponent(ll); if(start_holding != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&start_holding="+start_holding; if(ht != null && ht.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ht="+ht; if(format != null &và format.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&format="+format; if(group != null && group.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&segroup="+group; if(false) ajaxLocatorServiceUrl += "&ip="; if(pgload != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&"+pgload; OWC.UTIL.ajax(ajaxLocatorServiceUrl, serviceCommand: "holdingsdata", function(data) jQuery("#donelocator").html(data); setPopupDivs(); inp.style.display= "none"; ); function setPopupDivs() //Hotline the javascript now // dropdowncontent.init("libsdisplay-num", "right-bottom", 100, "click")// var edit = document.getElementById("libsdisplay-edit");// if(edit) dropdownnội dung.init("libsdisplay-edit", "left-bottom", 100, "click"); var khung = document.getElementById("libsdisplay-form"); if(form) dropdownnội dung.init("libsdisplay-form", "left-bottom", 100, "click"); var format = document.getElementById("lib-formats-pop01"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop01", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop02"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop02", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop03"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop03", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop04"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop04", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop05"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop05", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop06"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop06", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop07"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop07", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop08"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop08", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop09"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop09", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop10"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop10", "left-bottom", 100, "click"); function loadtags(tagid) var value = document.getElementById("tags_"+tagid).innerHTML; var ctrl = document.getElementById("TagEntry"); var text = ctrl.value; value = value.replace("&","&"); //value = value.replace("&","&"); if(text == "") text = text + trimAll(value); else text = text + "," + trimAll(value); document.getElementById("TagEntry").value = text; var pos = ctrl.value.length; if(ctrl.setSelectionRange) ctrl.focus(); ctrl.setSelectionRange(pos,pos); else if (ctrl.createTextRange) var range = ctrl.createTextRange(); range.collapse(true); range.moveEnd("character", pos); range.moveStart("character", pos); range.select(); document.getElementById("TagEntry").focus(); var inp;
Languages:Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | ภาษาไทย | 한국어 | 日本語 | 中文(繁體) | 中文(简体)

You: Sign In | Register | My WorldCat | My Lists | My Watchdanh mục | My Đánh Giá | My Tags | My Saved Searches
WorldCat:trang chủ | About | Help | Search

WorldCat is the world"s largest library catalog, helping you find library materials online. Learn more ››


Chuyên mục: Giải trí