Phim Thơ Ngây Hàn Quốc Phần 2

Phần tiếp sau của bộ phim truyện truyền hình lừng danh It Started With A Kiss, bộ phim Thơ Ngây 2 thông liền câu chuyện tình của cặp người yêu đũa lệch: anh chàng Trực Thụ hoàn hảo và tuyệt vời nhất và cô cô gái khù khờ dễ thương Tương Cầm...
*
*
*
*
*
*

<1|https://www.ok.ru/videoembed/2688979110568?autoplay=1><2|https://www.ok.ru/videoembed/2688992283304?autoplay=1><3|https://www.ok.ru/videoembed/2689012796072?autoplay=1><4|https://www.ok.ru/videoembed/2689030752936?autoplay=1><5|https://www.ok.ru/videoembed/2689096354472?autoplay=1><6|https://www.ok.ru/videoembed/2689103825576?autoplay=1><7|https://www.ok.ru/videoembed/2689112804008?autoplay=1><8|https://www.ok.ru/videoembed/2689158482600?autoplay=1><9|https://www.ok.ru/videoembed/2689166412456?autoplay=1><10|https://www.ok.ru/videoembed/2689178667688?autoplay=1><11|https://www.ok.ru/videoembed/2689478560424?autoplay=1><12|https://www.ok.ru/videoembed/2689494551208?autoplay=1><13|https://www.ok.ru/videoembed/2689532431016?autoplay=1><14|https://www.ok.ru/videoembed/2689542982312?autoplay=1><15|https://www.ok.ru/videoembed/2689552222888?autoplay=1><16|https://www.ok.ru/videoembed/2689560939176?autoplay=1><17|https://www.ok.ru/videoembed/2689569917608?autoplay=1><18|https://www.ok.ru/videoembed/2689592134312?autoplay=1><19|https://www.ok.ru/videoembed/2689600653992?autoplay=1><20|https://www.ok.ru/videoembed/2689618938536?autoplay=1>

<1|https://short.ink/8BrqDvzpCg><2|https://short.ink/fmKQThV-nH><3|https://www.ok.ru/videoembed/2689012796072?autoplay=1><4|//www.ok.ru/videoembed/2689030752936><5|//www.ok.ru/videoembed/2689096354472><6|https://short.ink/czIroM1Wk1><7|https://short.ink/1zxMZNfo1><8|https://short.ink/BEvAFiXpy><9|https://www.ok.ru/videoembed/2689166412456?autoplay=1><10|https://short.ink/RmQuxvI0d><11|https://short.ink/kjUHvIXuf1><12|https://short.ink/PslRNwqVdA><13|https://short.ink/Dye3DTR94><14|https://short.ink/jo1SDL3a4><15|https://short.ink/i_3LVKSX4><16|https://short.ink/2npDYfIvZ><17|https://short.ink/VAter0gTK><18|https://short.ink/Hv9_ljRQQ25><19|https://short.ink/tjjxTRtcdc><20|https://short.ink/TuFCaWqHq>