NGÀY ĐẸP THÁNG 12 NĂM 2019

Để giúp quý khách dễ ợt trong việc xem ngày tốttháng 12 năm 2019 cũng như thuận tiện thể trong việc so sánh những ngày trong thời điểm tháng 12/2019 với nhau. Công ty chúng tôi đã Tổng hòa hợp tất một ngày dài đẹp trong thời điểm tháng 122019 cũng tương tự đưa ra những ngày chưa xuất sắc trong tháng.

Trong trường thích hợp quý chúng ta không bắt buộc xem ngày xuất sắc tháng 12 năm 2019 giỏi xem ngày đẹp nhất tháng 12 năm 2019 chính vì đã có dự tính tiến hành công việc vào một ngày ví dụ trong tháng 12, quý bạn vui vẻ tìm mang lại ngày tương ứng và lựa chọn xem chi tiết hoặc chọn nguyên tắc Xem ngày xuất sắc xấu để xem một ngày cầm cố thể.


Bạn đang xem: Ngày đẹp tháng 12 năm 2019

Xem ngày giỏi tháng một năm 2020


Xem ngày xuất sắc tháng 2 năm 2020


Xem tử vi phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng đắn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU trong THÁNG 12 NĂM 2019


Lịch dương

1

Tháng 12


Lịch âm

6

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


coi NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 12


Lịch âm

7

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 12


Lịch âm

8

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày tiếp giáp Tuất, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 12


Lịch âm

9

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 12


Lịch âm

10

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 12


Lịch âm

11

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 12


Lịch âm

12

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 12


Lịch âm

13

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 12


Lịch âm

14

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 12


Lịch âm

15

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 12


Lịch âm

16

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 12


Lịch âm

17

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 12


Lịch âm

18

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày cạnh bên Thân, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 12


Lịch âm

19

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 12


Xem thêm: Nhạc Phim Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên, Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên

Lịch âm

20

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 12


Lịch âm

21

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 12


Lịch âm

22

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 12


Lịch âm

23

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 12


Lịch âm

24

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 12


Lịch âm

25

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 12


Lịch âm

26

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 12


Lịch âm

27

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 12


Lịch âm

28

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày tiếp giáp Ngọ, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 12


Lịch âm

29

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 12


Lịch âm

30

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 12


Lịch âm

1

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 12


Lịch âm

2

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 12


Lịch âm

3

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 12


Lịch âm

4

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, mon Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 12


Lịch âm

5

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 12


Lịch âm

6

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đây là Tổng hợp ngày giỏi tháng 12 năm 2019 mà công ty chúng tôi muốn nhờ cất hộ đến những bạn. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ phù hợp với một vài ba tuổi cũng giống như các công việckhác nhau. Cầm nên, khi nắm bắt được ngày tốt xấu trong thời điểm tháng 12/2019 thì bạn phải tra cứu: xem ngày tốt hợp tuổi để sở hữu kết quả chi tiết và đúng đắn nhất cho mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2022

♦Ngày tốt tháng 1năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 7năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 2 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 4 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 10 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 11 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2022

*
Xem ngày xuất sắc theo từng mục đích công việc

♦ coi ngày tốt xuất hành năm 2022

♦ coi ngày giỏi cắt tóc năm 2022

♦ coi ngày tốt cưới hỏi năm 2022

♦ coi ngày chuyển bàn thờ năm 2022

♦ coi ngày mua xe máy, ô tô năm 2022

♦ xem ngày bắt chó

♦ xem ngày đưa nhà năm 2022

♦ coi ngày xuất sắc treo biển hiệu

♦ coi ngày tốt khai trương mở shop năm 2022

♦ coi ngày giỏi mua điện thoại thông minh