Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 480m2, nếu giảm chiều dài 5m và tăng chiều rộng 4m thì diện tích tăng 20m2

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 480m2, nếu giảm chiều dài 5m và tăng chiều rộng 4m thì diện tích tăng 20m2

*

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 480m, chiều dài hơn chiều rộng là 22m. Ở giữa khu vườn gồm một cái ao hình vuông chu vi là 76,4m. Tính diện tích S kh vườn?


*

một căn vườn hình chữ nhật gồm chu vi là 480cm chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng là 22centimet ở giữa vườn gồm một chiếc ao hình vuông có chu vi là 100cm tính diện tích S còn lại của vườn ?


*

Một khu vực vườnhình chữ nhật tất cả chu vi là 480cm. Chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 22 cm. Tại thân khu vườn tất cả một chiếc ao hình vuông tất cả chu vi là 100centimet. Tính diện tích còn sót lại của khu vườn?


nua chu vi khu vực vuon la :

480 : 2 = 240 (cm)

chieu dẻo khu vuon la :

(240 + 22) : 2 =131 (cm)

chieu rong quần thể vuon la :

(240 - 22 ) : 2 = 109 (cm)

dien tich khu vực vuon la :

131 * 109 = 14279 ((cm^2))

canh cai ao hinh vuong la :

100 : 4 = 25 (cm)

dien tich cai ao hinc vuong la:

25 * 25 = 625 ((cm^2))

dien tich cn lai la

14279 - 625 = 13654 ((cm^2))

ds : ...................


Nửa chu vi vườn kia là:

480:2=240 (cm)

Chiều dài khuvườn cửa kia là:

(240+22):2=131(cm)

Chiều rộng căn vườn đó là:

240-131=109 (cm)Diện tích vườn kia là:

131x109=14279 (cm2)

Diện tích cái ao đó là:(100:4)x(100:4)=625 (cm2)

Diện tích còn lại của khu đất đó là:

14279-625=13654 (cm2)

ticks nha bạn!
Xem thêm: Nếp Nhăn Vùng Trán Nhăn - Cách Để Loại Bỏ Nếp Nhăn Trên Trán (Kèm Ảnh)

Một khu vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi là 480 centimet . Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 22 cm . Ở giữa khu vườn có một chiếc ao hình vuông tất cả chu vi 100 cm . Tính diện tích còn sót lại của khu vườn


Một vườn hình chữ nhật có chu vi bởi 480cm. chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn là 22cm. trọng điểm căn vườn gồm một chiếc ao hình vuông bao gồm chu vi là 100centimet. tính diện tích sót lại của vườn.Giup mình với

nữa chu vi hcn là : 480 : 2 = 240 ( centimet )

chiều rộng hcn là : ( 240- 22) : 2 = 109( centimet )

chiều lâu năm hcn là : 240 - 109= 131 ( cm )

dien h hcn là : 131 x 109 = 14279 ( cm2)

độ dài một cạnh của cai ao hinc vuong la : 100 : 4 = 25 ( cm )

dien h cai ao hinh vuong la : 25 x 25 = 625 ( cm2)

dien h phan bé lai la : 14729 - 625 = 14104 ( cm2 )


Một khu vườn hình chữ nhật tất cả chu vi là 480cm , chiều dài hơn chiều rộng là 22cm . Tại thân căn vườn gồm một cái ao hình vuông vắn bao gồm chu vi là 100 cm . Tính diện tích S sót lại của vườn ?

Diện tích còn lại của căn vườn là .... m vuông


Một căn vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi là 480cm,chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn là 22cm.Ở thân căn vườn tất cả một cái ao hình vuông bao gồm chu vi là 100cm.Tính diện tích còn sót lại của quần thể vườn?


​một căn vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi là 480 centimet, chiều dài ra hơn chiều rộng 22 centimet.Tại thân vườn có một cái ao hình vuông vắn tất cả chu vi là 100 cm .Tính diện tích còn sót lại của quần thể vườn


nửa chu vi:480:2=240(cm)

chiều dài:(240+22):2=131{cm)

chiều rộng:240-131=109(cm)

diện tích:131x109=14279(centimet vuông)

độ dài cạnh hình vuông:100:4=25(cm)

diện tích:25x25=625(cm vuông)

diện tích S cò lại:14279-625=13654(cm vuông)

TIck mình nha!!!


MỘT KHU VƯỜN HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHU VI LÀ 480cm,CHIỀU DÀI HƠN CHIỀU RỘNG LÀ 22cm.Tại GIỮA KHU VƯỜN CÓ MỘT CÁI AO HÌNHVUÔNG CÓ CHU VI LÀ 100centimet . TÍNH DIỆN TÍCH CÒN LẠI CỦA KHU VƯỜN ?

TRẢ LỜI : DIỆN TÍCH CỦA KHU VƯỜN LÀ .....m2
Xem thêm: Trễ Kinh 15 Ngày Có Thai Không Và Xử Lý Như, Trễ Kinh 15 Ngày Thử Que 1 Vạch Đậm Có Sao Không

1 căn vườn hình chữ nhật có chu vi là 480centimet .chiều dài ra hơn chiều rộng là 22cm .trọng điểm căn vườn có một mẫu ao hình vuông gồm chu vi là 100cm . tính diện tích S còn lại của khu vực vườnChuyên mục: Ảnh đẹp