Lời bài hát what do you mean

Nhập bất cứ công bố gì về bài bác hát bạn muốn tra cứu. VD: Tên bài xích hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát... Hệ thống cung ứng việc tìm và đào bới tìm cùng với Tiếng Việt không dấu cùng có dấu


Bạn đang xem: Lời bài hát what do you mean

What vị you mean?When you nod your head yesBut you wanna say noWhat vày you mean?When you don’t want me khổng lồ moveBut you tell me to goWhat vì chưng you mean?Said we’re running out of timeTrying to catch the beat trang điểm your mindWhat bởi vì you mean?Better make up your mindWhat vày you mean?You’re so indecisive of what I’m sayingDon’t want us to over where vị I startFirst you wanna go left and you want to turn rightFirst you up và you’re down và then betweenOhh I really want lớn know…When you nod your head yesBut you wanna say noWhat do you mean?What do you mean?But you tell me to lớn goSaid we’re running out of timeWhat vày you mean?Better Cosplay your mindWhat vì chưng you mean?You’re overprotective when I’m leavingTrying to lớn compromise but I can’t winYou wanna make a point but you keep preachingYou had me from the start won’t let this endFirst you wanna go left and you want to turn rightWanmãng cầu argue all day make love all nightFirst you up & you’re down và then betweenOhh I really want khổng lồ know…What bởi vì you mean?When you nod your head yesWhat do you mean?When you don’t want me lớn moveBut you tell me to goWhat vì chưng you mean?Said we’re running out of timeWhat bởi vì you mean?Better hóa trang your mindWhat bởi you mean?


Xem thêm: Frozen 2 013) - Frozen Ii Vietnamese Soundtrack

*Xem thêm: Làm Sao Để Quên Một Người Mình Yêu, Làm Sao Để Quên Đi Một Người Mình Rất Yêu

what vày you mean?when you nod your head yesbut you wanna say nowhat vị you mean?when you don’t want me lớn movebut you tell me to lớn gowhat do you mean?said we’re running out of timetrying to lớn catch the beat biến hóa your mindwhat bởi vì you mean?better make up your mindwhat bởi you mean?you’re so indecisive sầu of what i’m sayingdon’t want us to lớn kết thúc where bởi vì i startfirst you wanmãng cầu go left và you want to turn rightfirst you up và you’re down and then betweenohh i really want to lớn know…when you nod your head yesbut you wanmãng cầu say nowhat vày you mean?what vì chưng you mean?but you tell me to lớn gosaid we’re running out of timewhat vì you mean?better Cosplay your mindwhat vị you mean?you’re overprotective sầu when i’m leavingtrying to compromise but i can’t winyou wanmãng cầu make a point but you keep preachingyou had me from the start won’t let this endfirst you wanmãng cầu go left and you want to turn rightwanmãng cầu argue all day make love all nightfirst you up and you’re down and then betweenohh i really want to lớn know…what vì you mean?when you nod your head yeswhat do you mean?when you don’t want me khổng lồ movebut you tell me to lớn gowhat vày you mean?said we’re running out of timewhat bởi vì you mean?better trang điểm your mindwhat bởi you mean?

Chuyên mục: Giải trí