LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

*
Hôm nay248
*
Hôm qua564
*
*
*
*
*
Tất cả1453776

*

*

*

*

*

*

*

*

*


*

Tên thanh toán giao dịch Việt Nam:

LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN NAM

Tên giao dịch Quốc tế:

DIVISION FOR WATER RESOURCES PLANNING & INVESTIGATIONFOR THE SOUTH OF VIET nam giới (DWRPIS)

Trụ sở Liên đoàn: 59 Đường 2, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ nước Chí Minh


I. Vị trí cùng chức năng

1. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra khoáng sản nước miền nam bộ là đơn vị sự nghiệp công lập trực ở trong Trung chổ chính giữa Quy hoạch và Điều tra khoáng sản nước quốc gia, có tác dụng lập quy hoạch, khảo sát cơ bản, quan liêu trắc khoáng sản nước bên trên địa bàn các tỉnh quanh vùng Đông Nam bộ và tây nam Bộ (gọi tắt là các tỉnh miền Nam); triển khai các chuyển động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo nguyên tắc của pháp luật.

Bạn đang xem: Liên đoàn địa chất miền nam

2. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra khoáng sản nước miền nam có tư giải pháp pháp nhân, tất cả con dấu và thông tin tài khoản riêng; trụ sở tại phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng giám đốc chương trình, đề án, dự án, kế hoạch trung hạn với hàng năm về công tác quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc khoáng sản nước theo chức năng của Liên đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Lập quy hoạch tài nguyên nước:

a) Tham gia tiến hành việc lập quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước;

b) triển khai việc lập quy hoạch tài nguyên nước lưu lại vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên quốc gia, nguồn nước liên tỉnh theo cắt cử của Tổng Giám đốc.

3. Thực hiện khảo sát cơ bạn dạng tài nguyên nước bên trên địa bàn các tỉnh khu vực miền nam và theo cắt cử của Tổng Giám đốc:

a) Điều tra, reviews tài nguyên nước, bao gồm: Lập bạn dạng đồ đặc thù lưu vực sông, phiên bản đồ đặc trưng những sông, suối, hồ, đầm, phá; bản đồ địa chất thủy văn; bạn dạng đồ tài nguyên nước, bạn dạng đồ phân vùng quality nguồn nước, các phiên bản đồ chăm đề về khoáng sản nước; tấn công giá, phân loại con số và chất lượng các mối cung cấp nước; tìm kiếm những nguồn nước dưới đất; khẳng định dòng chảy tối thiểu trong sông, các khu vực dự trữ nước; khả năng bổ sung nhân tạo ra nước dưới đất;

b) Định kỳ kiểm kê tài nguyên nước và thống kê các chỉ tiêu khoáng sản nước sản phẩm năm;

c) Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, hóa học thải khác vào mối cung cấp nước.

4. Quản lý và vận hành mạng lưới trạm quan liêu trắc khoáng sản nước; tu bổ bảo dưỡng dự án công trình và sản phẩm quan trắc; đo lường thu thập, chỉnh lý số liệu quan lại trắc; xây dựng, cập nhật dữ liệu quan trắc tài nguyên nước bên trên địa bàn những tỉnh miền Nam.

5. Tiến hành các chuyển động phục vụ công tác đảm bảo tài nguyên nước: Điều tra phòng, kháng ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn nguồn nước; đảm bảo nguồn sinh thủy, miền cấp, các khoanh vùng lấy nước, bảo đảm an toàn lưu thông mẫu chảy; khẳng định ngưỡng khai thác đối với tầng đựng nước; đánh giá khả năng tự đảm bảo an toàn các mối cung cấp nước; review tác động của chuyển đổi khí hậu đối với tài nguyên nước và các mối đe dọa do nước khiến ra; khẳng định khả năng đón nhận nước thải của nguồn nước; sản xuất hành lang bảo vệ các nguồn nước theo cắt cử của Tổng Giám đốc.

6. Điều tra, phân tích địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng và điều tra cơ bản địa chất công trình, các hiện tượng địa động lực công trình, các tai biến địa chất tương quan đến nước theo cắt cử của Tổng Giám đốc.

7. Thực hiện các chương trình, đề bài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ và vừa lòng tác quốc tế về tài nguyên nước theo cắt cử của Tổng Giám đốc.

8. Triển khai các vận động tư vấn, dịch vụ, gồm những: Quy hoạch, điều tra, tiến công giá, kiếm tìm kiếm thăm dò, khai thác sử dụng, gây ra và xử lý khối hệ thống cấp thoát nước; hỗ trợ tư vấn quan trắc và môi trường, dự báo tài nguyên nước; đánh giá tác hễ của đổi khác khí hậu cùng nước biển cả dâng mang đến tài nguyên nước; cải tạo, phục sinh nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; điều tra, khảo sát và dò la khoáng sản, nước khoáng, nước nóng; khảo sát địa chất công trình, địa kỹ thuật, địa trang bị lý, trắc địa; đo đạc phiên bản đồ địa hình, địa chính; điều tra xả thải; khảo sát trám lấp lỗ khoan; phân tích, thí nghiệm các loại mẫu nước, đất, không gian và vật liệu xây dựng; support thiết kế, giám sát, đánh giá trong lĩnh vực tài nguyên nước cùng môi trường, địa hóa học công trình, địa khoáng chất sản và chuyển giao công nghệ; lập hồ sơ trao giấy phép thăm dò, khai quật tài nguyên nước với khoáng sản; chế tạo, gia công, sửa chữa, gắn ráp, kinh doanh xuất nhập vào và cung ứng vật tư, thiết bị, thành phầm cơ khí chuyên ngành tài nguyên nước, địa chất, địa chất công trình; hợp tác ký kết liên doanh, links với những tổ chức, cá thể và thực hiện các thương mại dịch vụ khác liên quan đến nghành nghề tài nguyên nước và môi trường theo qui định của pháp luật.

9. Thâm nhập xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật về quy hoạch, điều tra, reviews và quan tiền trắc khoáng sản nước theo cắt cử của Tổng Giám đốc.

10. Thâm nhập đào tạo, đào tạo kỹ thuật, siêng môn, nhiệm vụ về quy hoạch, điều tra, tấn công giá, quan trắc tài nguyên nước theo cắt cử của Tổng Giám đốc.

11. Triển khai hợp tác quốc tế trong nghành nghề dịch vụ tài nguyên nước theo cắt cử của Tổng Giám đốc.

12. Quản lý tài chính, tài sản thuộc Liên đoàn; triển khai trách nhiệm của solo vị dự trù cấp III đối với các đơn vị trực thuộc Liên đoàn theo cách thức của pháp luật.

13. Tổ chức thực hiện cải cách hành thiết yếu theo chương trình, kế hoạch cách tân hành chủ yếu của Trung tâm.

14. Làm chủ về tổ chức, cỗ máy, vị trí câu hỏi làm, cơ cấu tổ chức viên chức theo chức danh nghề nghiệp và công việc và số người thao tác làm việc của đơn vị chức năng theo phân cung cấp của Trung trung tâm và theo chế độ của pháp luật.

Xem thêm: Dạ Tiệc Tất Niên Họp Mặt Nghệ Sĩ 2019, Dạ Tiệc Họp Mặt Nghệ Sỹ Phần 3

15. Thống kê, report định kỳ và bỗng nhiên xuất tình hình tiến hành nhiệm vụ được giao.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo cắt cử của Tổng Giám đốc.

III. Lãnh đạo Liên đoàn

1. Liên đoàn Quy hoạch cùng Điều tra tài nguyên nước khu vực miền nam có Liên đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

2. Liên đoàn trưởng phụ trách trước tổng giám đốc về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước luật pháp về mọi hoạt động vui chơi của Liên đoàn; quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức tổ chức của cáctổ chức trực trực thuộc Liên đoàn sau khoản thời gian có chủ kiến thẩm định của công sở Trung tâm.

3. Phó Liên trưởng đoàn giúp câu hỏi Liên đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các lĩnh vực công tác được phân công.

IV. Tổ chức cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng kế hoạch -Tài chính.

3. Phòng Quy hoạch tài nguyên nước.

4. Phòng Điều tra tài nguyên nước.

5. Trung trung tâm Công nghệ khoáng sản nước khu vực miền nam (trụ sở: 59 Đường 2, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

6. Trung trung ương Phân tích phân tích miền phái nam (trụ sở: 59 Đường 2, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

7. Đoàn quan trắc khoáng sản nước khu vực miền nam (trụ sở: 59 Đường 2, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

8. Đoàn khoáng sản nước Đông Nam cỗ (trụ sở chủ yếu tại phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và trụ sở tại phường Trảng Dài, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

9. Đoàn khoáng sản nước tây nam Bộ (trụ sở chính tại xóm Tân Ngãi, tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long và chi nhánh tại Phường 10, tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

- những đơn vị phương pháp từ khoản 5 mang đến khoản 9 Điều này là các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Liên đoàn trưởng:TS. Phan Chu Nam

Phó Liên đoàn trưởng: Ths. Phạm Văn Hùng

Phó Liên đoàn trưởng: Ths. Nguyễn Tiến Tùng