Hoa Cầm Tay Cô Dâu 2017

CỬA HÀNG CƯỚI HỎI VIP 17b HÀNG LƯỢC – Địa chỉ: số 17b phố mặt hàng Lược, hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bạn đang xem: Hoa cầm tay cô dâu 2017

– Xưởng nạp năng lượng hỏi: số 42 ngõ 242 Phú Viên, ý trung nhân Đề, Long Biên, Hà Nội.


*

Hoa Cưới cầm tay HT-219

450.000đ


*

Hoa Cưới di động cầm tay HT-609

450.000đ


*

Hoa cầm tay HT-619


Liên hệ


*

Hoa cầm tay HT-440


350.000đ


*

Hoa Cưới cầm tay HT-620

Liên hệ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-253

450.000đ


Hoa cầm tay HT-401


450.000đ


Hoa di động HT-617


500.000đ


Hoa cầm tay HT-420


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-618


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-402


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-614


Liên hệ


Hoa di động cầm tay HT-616


Liên hệ


Hoa di động HT-408


450.000đ


Hoa di động HT-613


Liên hệ


Hoa cầm tay HT-608 (Theo mùa)


900.000đ


Hoa di động HT-403


600.000đ


Hoa di động HT-400


700.000đ


Hoa di động HT-239


800.000đ


Hoa di động HT-314


900.000đ


Hoa di động HT-591


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-592


600.000đ


Hoa cầm tay HT-598


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-593


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-421


400.000đ


Hoa cầm tay HT-419


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-590


500.000đ


Hoa cầm tay HT-412


600.000đ


Hoa di động HT-404


700.000đ


Hoa di động HT-202


800.000đ


Hoa di động HT-329


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-422


400.000đ


Hoa di động HT-511


450.000đ


Hoa cầm tay HT-410


500.000đ


Hoa cầm tay HT-416


600.000đ


Hoa cầm tay HT-406


700.000đ


Hoa cầm tay HT-224


800.000đ


Hoa di động HT-218


900.000đ


Hoa cầm tay HT-426


400.000đ


Hoa di động HT-424


450.000đ


Hoa di động HT-414


500.000đ


Hoa cầm tay HT-423


600.000đ


Hoa cầm tay HT-407


700.000đ


Hoa cầm tay HT-237


800.000đ


Hoa cầm tay HT-234


900.000đ


Hoa cầm tay HT-433


400.000đ


Hoa cầm tay HT-431


450.000đ


Hoa di động HT-417


500.000đ


Hoa di động HT-425


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-409


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-204


800.000đ


Hoa cầm tay HT-217


900.000đ


Hoa cầm tay HT-551


400.000đ


Hoa di động HT-439


450.000đ


Hoa cầm tay HT-418


500.000đ


Hoa di động HT-430


600.000đ


Hoa di động HT-413


700.000đ


Hoa di động HT-225


800.000đ


Hoa cầm tay HT-213


900.000đ


Hoa di động HT-572


400.000đ


Hoa di động HT-444


450.000đ


Hoa cầm tay HT-427


500.000đ


Hoa cầm tay HT-437


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-415


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-110


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-229


900.000đ


Hoa di động HT-347


400.000đ


Hoa cầm tay HT-446


450.000đ


Hoa cầm tay HT-429


500.000đ


Hoa di động HT-441


600.000đ


Hoa di động HT-428


700.000đ


Hoa cầm tay HT-341


400.000đ


Hoa di động HT-454


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-435


500.000đ


Hoa di động HT-448


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-432


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-308


500.000đ


Hoa di động HT-463


450.000đ


Hoa di động HT-436


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-453


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-434


700.000đ


Hoa di động HT-538


450.000đ


Hoa cầm tay HT-438


500.000đ


Hoa di động HT-460


600.000đ


Hoa di động HT-540


450.000đ


Hoa di động HT-442


500.000đ


Hoa di động HT-461


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-449


700.000đ


Hoa cầm tay HT-541


450.000đ


Hoa cầm tay HT-443


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-465


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-451


700.000đ


Hoa di động HT-543


500.000đ


Hoa cầm tay HT-445


500.000đ


Hoa cầm tay HT-466


600.000đ


Hoa cầm tay HT-467


700.000đ


Hoa cầm tay HT-545


450.000đ


Hoa cầm tay HT-447


500.000đ


Hoa di động HT-470


600.000đ


Hoa cầm tay HT-473


700.000đ


Hoa cầm tay HT-561


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-452


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-471


600.000đ


Hoa cầm tay HT-554


700.000đ


Hoa di động HT-555


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-455


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-474


600.000đ


Hoa cầm tay HT-571


700.000đ


Hoa di động HT-562


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-456


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-534


600.000đ


Hoa cầm tay HT-577


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-568


450.000đ


Hoa di động HT-458


500.000đ


Hoa di động HT-536


600.000đ


Hoa di động HT-580


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-569


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-459


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-542


600.000đ


Hoa di động HT-513


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-576


450.000đ


Hoa cầm tay HT-462


500.000đ


Hoa di động HT-547


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-312


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-579


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-464


500.000đ


Hoa di động HT-548


600.000đ


Hoa di động HT-351


700.000đ


Hoa cầm tay HT-584


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-468


500.000đ


Hoa cầm tay HT-549


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-342


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-585


450.000đ


Hoa di động HT-469


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-550


600.000đ


Hoa di động HT-201


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-589


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-472


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-552


600.000đ


Hoa di động HT-207


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-507


450.000đ


Hoa cầm tay HT-535


500.000đ


Hoa di động HT-553


600.000đ


Hoa cầm tay HT-220


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-509


450.000đ


Hoa cầm tay HT-556


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-558


600.000đ


Hoa di động HT-203


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-509


450.000đ


Hoa di động HT-556


500.000đ


Hoa cầm tay HT-558


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-560


600.000đ


Hoa cầm tay HT-477


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-478


500.000đ


Hoa cầm tay HT-502


450.000đ


Hoa cầm tay HT-500


450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-281

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-254

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-214

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-205

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-250

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-269

400.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-240

400.000đ


Hoa Cưới di động HT-265

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-267

600.000đ


Hoa Cưới di động HT-263

600.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-179

500.000đ


Hoa Cưới di động HT-252

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-186

500.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-259

400.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-102

350.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-262

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-260

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-255

700.000đ


Hoa Cưới di động HT-270

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-271

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-233

800.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-257

600.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-227

600.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-230

Liên Hệ


Hoa Cưới di động HT-238

600.000đ


Hoa Cưới di động HT-236

800.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-223

700.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-261

800.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-159

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-161

700.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-266

900.000đ


Hoa Cưới di động HT-164

550.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-228

700.000đ


Hoa Cưới di động HT-226

900.000đ


Hoa di động cầm tay Cô Dâu HT-163

500.000đ


Hoa Cưới HT-313


600.000đ


Có thể chúng ta quan tâm: Thuê xe Cưới – Hoa trang trí Xe Cưới – Hoa Tay Cô Dâu – Tráp Ăn Hỏi – Tráp Dạm Ngõ – Hoa Trang Trí Phòng Cưới – Phông Cưới – Nhà Bạt Đám Cưới – Cổng Hoa Cưới


Với hoa cưới chũm tay, cô dâu hoàn toàn có thể chọn hoa tươi hoặc hoa lụa đều giúp tôn vinh vẻ đẹp mắt của mình. Thường xuyên sẽ gạn lọc hoa tươi là bởi vì sự phong phú trong mẫu mã, màu sắc và tươi sáng hơn. Mặc dù nhiên, hoa chũm tay bằng lụa cũng đều có những điểm mạnh độ bền cao, sử dụng thoải mái ko bị dập, lại hoàn toàn có thể giữ lại làm cho kỷ niệm.

Xem thêm: 6 Bí Quyết Giảm Cân Nhanh Của Sao Việt Dễ Dàng Áp Dụng Tại Nhà

1. Hoa cầm tay cô dâu dạng tròn

Có thể nói đấy là kiểu hoa cưới cầm tay phổ biển nhất, vì kiểu dáng nhỏ gọn, đối kháng giản, nhẹ nhàng không khiến vướng víu khi cố trên tay đi lại. Hoa di động cầm tay dạng tròn được kết thành từ không ít loại hoa, nhiều màu sắc khác nhau theo tứ từ bỏ thành các lớp bề ngoài tròn. Đặc điểm: xây cất đơn giản, gọn gàng hoa được cắm vào một trong những khối mút tròn không phải để cả cuống, tay cầm cố nhẹ, thuận lợi chụp hình ảnh ở ngẫu nhiên góc độ nào, kết hợp nhiều một số loại hoa mang lại color cuốn hút cho bó hoa cưới thay tay. Hoa phù hợp cho giao diện hoa di động dạng tròn: hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa đồng tiền…

2. Hoa cưới cầm tay dáng ngắn

Hoa cưới di động dáng ngắn bao gồm nhiều bông hoa được xếp theo thiết bị tự cao thấp khác nhau quanh trục tròn, những bông hoa xòa ra tạo thành hình mái vòm. Xây cất hoa nạm tay kiểu dáng này bạn dễ ợt kết hòa hợp nhiều các loại hoa lá không giống nhau hoặc chỉ dùng 1 nhiều loại duy nhất. Phần cuống hoa sẽ tiến hành thắt dây ruy băng điệu đà nữ tính. Hoa tương thích cho phong cách hoa cưới cầm tay dáng ngắn: hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa thược dược…

3. Hoa cầm tay cô dâu dạng thác nước

Đây là kiểu hoa cưới chũm tay phổ cập ở những nướ Châu Âu, phần hoa to lớn được xếp ở trên đỉnh và nhỏ dại dần xuống phía bên dưới và kết thành từ rất nhiều bông hoa bự nhỏ. Xây dựng hoa cầm tay dạng này tương đối cổ điển, thanh lịch trọng, phần đuôi rũ dài chuyển động uyển gửi theo nhịp cách của cô dâu mạng lại vẻ thướt tha, mềm mại. Loại hoa thích hợp cho vẻ bên ngoài hoa cầm tay cô dâu dạng thác nước: hoa lan trắng, hoa hồng, hoa lily…

Ngoài những yếu tố trên, khi chọn hoa cưới di động cầm tay cô dâu buộc phải phải chú ý một vụ việc sau:

+ Chọn hoa di động cùng tông với phong cách trang trí tiệc cưới: fonts nền trang trí tiệc cưới phần nhiều sẽ theo một tông màu nền chủ đạo, nhất quán từ khăn trải bàn, nền, rạp cho đến cổng hoa và xiêm y cô dâu chú rể. Vì chưng thế, khi chọn hoa cưới di động cô dâu cần phải phù hợp với phong thái trang trí tiệc cưới sẽ mang đến cho bạn sự kết hợp tuyệt vời nhất.

+ Chọn hoa di động cô dâu tương xứng với bộ váy cưới: Để đưa về một vẻ đẹp mắt hoàn mỹ nhất mang đến cô dâu trong thời gian ngày cưới, không chỉ với trang điểm, bộ đồ và phụ kiện, hoa cầm tay cô dâu cũng cần cân xứng với hình dáng trang phục hiện đại hay truyền thống, váy màu trắng hay màu đỏ. Một bóa hoa cưới di động đẹp và tương xứng sẽ làm cô dâu càng thêm khá nổi bật và tuyệt vời và hoàn hảo nhất trong ngày trọng đại.

+ Chọn hoa cưới cầm tay theo mùa: Với mỗi mùa trong năm sẽ sở hữu những một số loại hoa riêng mang đến nhiều vẻ đẹp khác biệt và cũng tác động lớn đến giá cả bó hoa rứa tay. Đó cũng là vì sao các cô dâu nên chọn hoa di động theo mùa để đảm bảo an toàn có một bó hoa đẹp nhất lại đảm bảo an toàn tính ghê tế.