Giải sách bài tập toán 9 tập 2

Giải bài bác tập trang 13 bài xích 5 giải bài toán bằng cách lập hệ phương thơm trình Sách bài tập (SBT) Tân oán 9 tập 2. Câu 35: Tổng của nhị số bởi 59. Hai lần của số này nhỏ hơn cha lần của số kia là 7. Tìm hai số kia...

Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán 9 tập 2


Câu 35 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Tổng của hai số bởi 59. Hai lần của số này bé thêm hơn ba lần của số cơ là 7. Tìm hai số kia.

Giải

Call hai số bắt buộc tra cứu là x và y.

Tổng hai số bởi 59. Ta có phương thơm trình: x + y = 59

Hai lần số này bé hơn cha lần số tê là 7, ta gồm phương thơm trình: 3y – 2x = 7

Ta gồm hệ phương thơm trình:

(eqalign{và left{ matrixx + y = 59 cr 3y - 2x = 7 cr ight. Leftrightarrow left{ matrix2x + 2y = 118 cr  - 2x + 3y = 7 cr ight. cr & Leftrightarrow left{ matrix5y = 125 cr x + y = 59 cr ight. Leftrightarrow left{ matrixy = 25 cr x + 25 = 59 cr ight. cr và Leftrightarrow left matrixy = 25 cr x = 34 cr ight. cr )

Vậy hai số đề nghị tra cứu là 34 với 25.

 

Câu 36 trang 13 Sách bài xích tập (SBT) Tân oán 9 tập 2

Bảy năm kia tuổi chị em bởi năm lần tuổi con cộng thêm 4.

Năm ni tuổi bà mẹ vừa đúng cấp ba lần tuổi nhỏ.

Hỏi trong năm này mỗi cá nhân bao nhiêu tuổi?

Giải

hotline tuổi bà bầu trong năm này là x, tuổi bé trong năm này là y.

Điều kiện: x,y ∈ N*; x > y > 7

Năm ni tuổi bà mẹ vội ba lần tuổi nhỏ, ta gồm phương thơm trình: x = 3y

Bảy năm ngoái tuổi bà bầu vội năm lần tuổi bé thêm vào đó 4, ta có phương thơm trình:

x – 7 = 5(y – 7 ) + 4

Ta tất cả hệ phương thơm trình: 

(eqalign{và left{ matrixx = 3y cr x - 7 = 5left( y - 7 ight) + 4 cr ight. Leftrightarrow left{ matrixx = 3y cr x - 5y = - 24 cr ight. cr & Leftrightarrow left{ matrixx = 3y cr 3y - 5y = - 24 cr ight. Leftrightarrow left{ matrixx = 3y cr y = 12 cr ight. cr & Leftrightarrow left matrixx = 36 cr y = 12 cr ight. cr )

x = 36, y = 12 thỏa mãn điều kiện bài toán.

Xem thêm: Phim Của Jun Ji Hyun

Vậy bây giờ người mẹ 36 tuổi, con 12 tuổi.

 

Câu 37 trang 13 Sách bài bác tập (SBT) Tân oán 9 tập 2

Cho một trong những tất cả nhị chữ số. Nếu đổi địa điểm nhì chữ số của chính nó thì được một trong những to hơn số đã cho là 63. Tổng của số đang mang đến với số bắt đầu tạo nên thành bởi 99. Tìm số đang đến.

Giải

Call chữ số hàng chục là x, chữ số mặt hàng đơn vị là y.

Điều kiện: x ∈ N* với x ≤ 9; y ∈ N* và y ≤ 9

Số đã mang lại (overline xy = 10x + y); số thay đổi chỗ (overline yx = 10y + x)

Đổi vị trí nhì chữ số ta được số mới lớn hơn số sẽ mang lại 63.

Ta gồm phương thơm trình: (left( 10y + x ight) - left( 10x + y ight) = 63)

Tổng của số mới với số đã mang lại bằng 99, ta tất cả phương thơm trình:

(left( 10x + y ight) + left( 10y + x ight) = 99)

Ta bao gồm hệ phương thơm trình:

(eqalign{& left{ matrixleft( 10y + x ight) - left( 10x + y ight) = 63 cr left( 10x + y ight) + left( 10y + x ight) = 99 cr ight. cr và Leftrightarrow left{ matrix9y - 9x = 63 cr 11x + 11y = 99 cr ight. cr và Leftrightarrow left{ matrix - x + y = 7 cr x + y = 9 cr ight. Leftrightarrow left{ matrix2y = 16 cr x + y = 9 cr ight. cr và Leftrightarrow left{ matrixy = 8 cr x + 8 = 9 cr ight. Leftrightarrow left matrixy = 8 cr x + 1 cr ight. cr )

Với x =1; y = 8 thỏa mãn điều kiện bài toán

Vậy số đang chỉ ra rằng 18.

 

Câu 38 trang 13 Sách bài bác tập (SBT) Toán 9 tập 2

Hai anh Quang và Hùng góp vốn sale. Anh Quang góp 15 triệu VND, anh Hùng góp 13 triệu đ. Sau một thời gian được lãi 7 triệu VND. Lãi được phân tách tỉ lệ thành phần với vốn đã góp. Em hãy dùng cách giải hệ pmùi hương trình tính tiền lãi cơ mà mỗi anh thừa hưởng.

Xem thêm: 12 Chòm Sao Và Những Tính Cách Đặc Trưng, Giải Mã Tính Cách Đặc Trưng Của 12 Chòm Sao

Giải

Gọi số tiền lãi anh Quang cảm nhận là x (triệu đồng), anh Hùng cảm nhận là y ( triệu đồng).

Điều kiện: 0 và left{ matrixx + y = 7 cr x over 15 = y over 13 cr ight. Leftrightarrow left{ matrixx + y = 7 cr x = 15y over 13 cr ight. cr và Leftrightarrow left{ matrix15y over 13 + y = 7 cr x = 15y over 13 cr ight. Leftrightarrow left{ matrix15y + 13y = 91 cr x = 15y over 13 cr ight. cr và Leftrightarrow left{ matrix28y = 91 cr x = 15y over 13 cr ight. Leftrightarrow left{ matrixy = 3,25 cr x = 15.3,25 over 13 cr ight. cr và Leftrightarrow left matrixy = 3,25 cr x = 3,75 cr ight. cr )


Chuyên mục: Giải trí