Đôi Khi Ta Lắng Nghe Ta

tháng ngày nào đã ra đi lúc ta còn ngồi lại Cuộc tình nào vẫn ra khơi ta còn mãi chỗ đây Từng bạn tình bỏ ta đi tựa như các dòng sông nhỏ dại Ôi đa số dòng sông nhỏ lời hẹn thề là gần như cơn mưa... Khi bước chân ta về, tối khuya quan sát đường phố, tp hoang vu như một lần qua cuộc tình làm thế nào em biết đời sống bi quan tênh... Đôi khi ta lắng nghe ta, Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá bán Hồn ta gió cát phù du bay về... Đôi lúc trên mái tình ta nghe gần như giọt mưa, Tình réo tình âm thầm, Sầu réo sầu mặt bờ... Vực sâu Còn thấy gì sáng mai trên đây thôi ta còn bạn bè Giọt rượu nào mãi cay chua trong tình vẫn u mê... Xuất phát từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu Ôi tiếng ai oán rơi đều, chú ý lại bản thân đời vẫn xanh rêu....

Bạn đang xem: Đôi khi ta lắng nghe ta


Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Phim Chuyện Tình Nàng Kỹ Nữ

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.