Phục truyền luật lệ ký: giải nghĩa áp dụng kinh thánh

văn bản

Một buổi tối, Han Se In - một chị em sinh trung học vô tình phát hiện nay Ji Soo ngồi bất động sau một trận ẩu đả. Khi cô lay gọi (vì sợ gồm án mạng), thì không ngờ câu thứ nhất tay trùm học sinh hiếm hoi này nói lại là “Ồn quá, ngậm miệng giùm!”. Rất tức giận, Se In đã tặng ngay hắn một cú lừa không tưởng rồi chạy lẹ! nhưng mà cô đần lại không để ý rằng cái cặp của bản thân mình vẫn ở lại đó. Với từ đây, sóng gió sẽ nổi lên…


Bạn đang xem: Phục truyền luật lệ ký: giải nghĩa áp dụng kinh thánh

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Vitamin D3 Có Trong Thực Phẩm Bổ Sung Vitamin D Có Trong Thực Phẩm Nào?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*