CÁCH VIẾT CÔNG THỨC CẤU TẠO

Bạn đã xem: Hướng Dẫn cách Viết Công Thức cấu trúc Của Hợp hóa học Hữu Cơ, giải pháp Xác Định Công Thức cấu tạo Hợp hóa học Hữu Cơ tại vinaanh.com

Phần hoá hữu cơ luôn là phần gây khó khăn nhất cho những em trong câu hỏi hiểu cùng ghi nhớ kiến thức. Chính vì thế Kiến Guru đang biên soạn bài bác Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ một phương pháp đầy đủ, dễ nhớ độc nhất về hiđrocacbon để hỗ trợ các em.

Bạn đang xem: Cách viết công thức cấu tạo

Đang xem: giải pháp viết công thức cấu tạo của hợp hóa học hữu cơ


Contents

1 I. Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ: Đại cưng cửng hoá hữu cơ2 II. Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

I. Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ: Đại cưng cửng hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

– Định nghĩa: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ những hợp chất đơn giản và dễ dàng như CO, CO2, những muối cacbonat, những hợp chất xianua.

– Đặc điểm:

+ Phải tất cả cacbon, thường sẽ có hiđro, hay chạm chán oxi và nitơ, kế tiếp đến những halogen, giữ huỳnh, photpho…

+ links hoá học nhà yếu: cùng hoá trị.

+ Dễ bay hơi, kém bền nhiệt, dễ cháy hơn các hợp hóa học vô cơ.

+ những phản ứng thường diễn ra chậm với không trả toàn, không áp theo một hướng nhất định.

+ số lượng các hợp chất hữu cơ khoảng chừng 10 triệu chất, so với các chất vô cơ chỉ có khoảng 100.000 chất.

– Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có link đơn)

hiđrocacbon ko no (có cả liên kết đơn và những liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử gồm vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,…

– Thành phần yếu tắc và công thức phân tử:

+ Công thức tổng quát (CTTQ): cho biết thêm thành phần định tính các nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho biết thêm chất hữu cơ đó đến chứa tía nguyên tố C, H và O.

+ Công thức đơn giản nhất (CTĐGN): cho thấy tỷ lệ về con số các nguyên tử trong phân tử.

Ví dụ: CH2O nghĩa là trong phân tử, tỉ trọng C : H : O = 1: 2 :1.

+ phương pháp phân tử (CTPT): cho biết số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố vào phân tử.

Ví dụ: với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n lúc n = 2 ta gồm C2H4O2.

Để xác định được bí quyết phân tử nên biết thành phần các nguyên tố và cân nặng mol phân tử của nó.

– đối chiếu định tính và định lượng các nguyên tố:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

– Xác định trọng lượng mol phân tử:

+ nhờ vào tỉ khối so với không gian hoặc so với H2:


READ: Nước Vôi vào - công dụng Và cách Dùng như vậy Nào

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ những chất khó, hoặc không bay hơi: khẳng định bằng phương thức nghiệm lạnh tuyệt nghiệm sôi.

2. Cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơ

– bí quyết cấu tạo:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

– Thuyết cấu tạo hoá học:

+ vào phân tử chất hữu cơ, những nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị với theo một trang bị tự duy nhất định. Sản phẩm công nghệ tự liên kết đó được điện thoại tư vấn là cấu tạo hoá học.

Sự thay đổi thứ từ bỏ tự liên kết đó sẽ khởi tạo ra hóa học mới.

+ trong phân tử chất hữu cơ, cacbon tất cả hoá trị 4. Các nguyên tử cacbon kết hợp với các nguyên tử của những nguyên tố và kết hợp trực tiếp với nhau tạo ra thành hầu hết mạch cacbon khác nhau (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của các chất dựa vào vào nhân tố phân tử (bản chất và con số các nguyên tử) và kết cấu hoá học tập (thứ từ liên kết của các nguyên tử).

3. Đồng đẳng cùng đồng phân

– Đồng đẳng: những chất có đặc điểm hoá học tựa như nhau mà lại hơn kém nhau một hoặc các nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là các chất đồng đẳng của nhau.

– Đồng phân: những chất tất cả cùng bí quyết phân tử nhưng lại khác về cấu trúc hoá học.

Ví dụ: Cùng công thức là C2H6O, bao gồm 2 công thức cấu trúc là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) với CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Links hoá học trong hợp chất hữu cơ

– những chất hữu cơ có thể có những liên kết đơn, liên kết đôi hay links ba.

– link hiđro là loại liên kết yếu, tạo cho giữa nguyên tử hiđro biến hóa năng động và nguyên tử có độ âm năng lượng điện cao. Loại liên kết này ảnh hưởng lớn đến độ rã trong nước, đến ánh nắng mặt trời sôi, ánh sáng nóng chảy của khá nhiều chất.

5. Phản nghịch ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là đa số hợp hóa học hữu cơ tất cả hai yếu tắc là cacbon và hiđro.

1. Ankan:

dãy đồng đẳng ankan (parafin): bí quyết tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ….

– Đồng phân: chỉ bao gồm đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được một đồng phân mạch thẳng.

+ giảm 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C vào nhánh. Lúc số C có tác dụng nhánh bằng số C mạch bao gồm thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân hoàn chỉnh.

– công thức tính nhanh: 3

– call tên:

+ chọn mạch chính: là mạch dài nhất, những nhánh nhất.

+ Đánh số: từ phía C sát nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu + an.

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

– tính chất vật lí:

+ nhẹ nhàng hơn nước, đa số không tung trong nước, tan những trong dung môi hữu cơ.


+ C1 → C4 là khí, các ankan tiếp theo là lỏng, C18 trở đi là rắn.

– Đặc điểm: Chỉ gồm những liên kết đơn.

– đặc điểm hoá học:

+ phản ứng đặc trưng của ankan là bội nghịch ứng thế.

Nguyên tử C vào ankan bị thay thế sửa chữa bởi thành phần halogen khi chiếu sáng hoặc đun nóng và ưu tiên nỗ lực vào H ở C bậc cao.

+ bội nghịch ứng tách: Dưới ánh sáng và xúc tác đam mê hợp, ankan gồm phân tử khối bé dại bị tách bóc thành những anken tương ứng.

+ phản nghịch ứng đốt cháy:

+ vào công nghiệp: chưng cất phân đoạn dầu mỏ, ta nhận được ankan.

Xem thêm: Tải Phim Song Bac Ma Cao 2 Thuyet Minh, Phim Sòng Bài Ma Cao 2 Thuyết Minh

– Ứng dụng:

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

2. Anken:

– dãy đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng thể CnH2n ( n ≥ 2).

– Đồng phân: Anken bao gồm đồng phân cấu trúc (mạch C với vị trí nối đôi) và đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng để đặt link đôi. Ta được các đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh và nối đôi, kiểm soát hoá trị C. Lúc số C làm nhánh bằng số C mạch chính thì dừng.

Điền H để sở hữu đồng phân hoàn chỉnh.

Khi 2 nhóm rứa của nguyên tử C mang nối đôi không giống nhau thì sẽ xuất hiện đồng phân hình học. Nếu những nhóm nạm ( -CH3, -C2H5, -Cl,…) có phân tử khối lớn hơn nằm về cùng một bên với nối đôi vẫn là dạng cis, không giống phía là dạng trans.

– Danh pháp:

+ chọn mạch chính: là mạch dài nhất, cất nối đôi, các nhánh nhất.

+ Đánh số: tự phía gần nối đôi nhất.

+ Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – tên nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu – số chỉ vị trí nối song – en.

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

– Đặc điểm cấu tạo: Phân tử bao gồm một links đôi, trong số đó có một liên kết π với một link σ.

– đặc thù vật lí:

+ nhẹ nhàng hơn nước, ko tan trong nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ lúc M tăng, nhiệt độ nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi và trọng lượng riêng tăng dần.

– đặc điểm hoá học tập của anken:

+ phản bội ứng sệt là bội nghịch ứng cộng (vì có liên kết π kém bền, dễ bị phá huỷ):

Anken cộng H2 hình thành ankan tương ứng; cùng với halogen tuyệt hợp chất halogen xuất hiện dẫn xuất halogen; cộng với nước hình thành ancol tương ứng.

Quy tắc Macconhicop: Khi cộng hợp chất không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên tích hợp C bậc thấp, còn X ưu tiên đã nhập vào C bậc cao.

+ bội nghịch ứng trùng hợp:

– Điều chế:

– Ứng dụng:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

Ankađien

– Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, trong phân tử gồm 2 nối đôi.


– công thức tổng quát: CnH2n – 2 (n ≥ 3)

– Phân loại: Ankađien gồm 2 nối đôi thường xuyên nhau, ankađien có 2 nối đôi biện pháp một nối solo (ankađien liên hợp, áp dụng nhiều nhất), ankađien bao gồm 2 nối đôi biện pháp nhau những nối đôi….

– đặc thù hoá học: Ankađien có đặc thù hoá học giống như anken.

4. Ankin:

Ankin là phần nhiều hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử chứa một nối ba.

– cách làm tổng quát: CnH2n – 2 , ( n ≥ 2).

– Đồng phân: Ankin có đồng phân mạch C cùng đồng phân vị trí nối ba, không có đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C nhằm đặt link ba. Ta được đồng phân mạch thẳng.

+ sút 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh cùng nối ba, khám nghiệm hoá trị C. Khi số C có tác dụng nhánh thông qua số C mạch chính thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân hoàn chỉnh.

– Danh pháp:

Gọi tên:

+ chọn mạch chính: là mạch dài nhất, cất nối ba, các nhánh nhất.

+ Đánh số: từ phía ngay gần nối bố nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – thương hiệu nhánh + tên mạch bao gồm – số chỉ vị trí nối tía – in.

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

– thương hiệu thông thường:

– đặc điểm hoá học: Ankin thâm nhập phản ứng cộng, trùng thích hợp và những ank-1-in gia nhập phản ứng thế.

– Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

5. Dãy đồng đẳng benzen

– Đồng đẳng benzen là hồ hết hiđrocacbon thơm, vào phân tử đựng một vòng benzen.

– CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

– phương pháp tính đồng phân:

– Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen bao gồm đồng phân về vị trí nhóm ankyl bên trên vòng và kết cấu mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 địa điểm C trên vòng chính là 6 vị trí để gắn nhánh.

+ nếu như số C của nhánh tự 3 trở lên sẽ có đồng phân cấu tạo mạch C của nhánh.

– tên gọi: Tên nhóm ankyl + benzen.

+ Đánh số thế nào cho chỉ số nhánh nhỏ dại nhất.

+ giả dụ 2 team thế ở đoạn 1,2 cùng với nhau, ta gọi là ortho- (o-).

+ trường hợp 2 đội thế tại đoạn 1,3 cùng với nhau, ta gọi là meta- (m-).

+ ví như 2 team thế ở vị trí 1,4 cùng với nhau, ta call là para- (p-).

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

– Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen bền theo thời gian vững vì gồm 3 link đơn đan xen 3 links đôi.

– tính chất hoá học:

– Ứng dụng:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

Mong rằng với phần Tổng hợp định hướng hoá cơ học về hiđrocacbon trên đây để giúp các em nắm rõ kiến thức hoá hữu cơ và chuẩn bị tốt để học đều chương tiếp theo.