BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MẠO TỪ

trang web Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực con đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi demo thptqg miễn tổn phí https://vinaanh.com/uploads/thi-online.png

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm mạo từ

Mạo từ, luyện thi giờ đồng hồ anh online, bài xích tập về mạo từ bỏ online, Trắc nghiệm mạo từ Online, bài bác tập trắc nghiệm về mạo từ có giải mã chi tiết, bài xích tập mạo từ, bài xích tập về mạo từ gồm đáp án PDF, 50 câu trắc nghiệm mạo từ, bài bác tập mạo từ bao gồm đáp an đưa ra tiết, bài tập mạo từ a cùng an lớp 6, bài bác tập mạo từ, Mạo từ bỏ A, An

Xem thêm: Chuyện Tình Đẹp Bất Chấp Tuổi Tác Của Trương Nam Thành Và Vợ Đại Gia

*
các thì trong giờ anh, tiếng anh sâu sát

Mạo từ, luyện thi giờ anh online, bài tập về mạo tự online, Trắc nghiệm mạo tự Online, bài xích tập trắc nghiệm về mạo tự có lời giải chi tiết, bài bác tập mạo từ, bài xích tập về mạo từ có đáp án PDF, 50 câu trắc nghiệm mạo từ, bài xích tập mạo từ gồm đáp an bỏ ra tiết, bài bác tập mạo tự a với an lớp 6, bài xích tập mạo từ, Mạo tự A, An, The, mạo tự a, an, the và bài tập, biện pháp dùng mạo tự trong tiếng Anh violet, khi nào không cần sử dụng mạo từ, Mạo trường đoản cú trong giờ Việt, bài xích tập về mạo từ online, bài xích tập mạo trường đoản cú a và an lớp 6

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢIMạo từ, luyện thi tiếng anh online

1. Định nghĩaMạo từ, luyện thi giờ anh online

- Mạo từ nằm trước danh trường đoản cú và chỉ ra rằng danh trường đoản cú đó nói đến một đối tượng người tiêu dùng xác định giỏi không- giờ Anh gồm 3 mạo từ:• “The” dùng để làm chỉ đối tượng người tiêu dùng xác định hay còn được gọi là mạo từ khẳng định (Definite article)• “A/ An” được dùng nói tới một đối tượng người tiêu dùng chưa khẳng định được hay nói một cách khác là mạo từ ko xác định. (Indefinite article)- Mạo từ Zero (Zero article) không tồn tại mạo từ đứng trước danh từ: thường áp dụng cho danh từ không đếm được (uncountable nouns) cùng danh từ bỏ đếm được ở dạng số nhiều: rice, tea, people, clothes

2. Mạo từ xác định “The”Mạo từ, luyện thi giờ anh online

"The" được dùng cho cả danh trường đoản cú đếm được - countable noun(s) (số ít lẫn số nhiều) với danh từ không đếm được (uncountable nouns)Ta sử dụng “the” ở phần đa trường hợp:- vật dụng thể tuyệt nhóm đồ gia dụng thể, nguyên tố là duy nhất. Eg: the sun, the world …. - Khi đề cập lại để “the” trước danh trường đoản cú vừa new được đề cập. Eg: I saw an elephant. The elephant looks so cute. - Danh từ được khẳng định bằng một cụm từ hoặc một mệnh đề trước đó, thì đặt “the” trước danh từEg: The teacher that I learnt- “The” đứng trước một danh từ có một vật riêng biệt biệtEg: My mother is cooking in the kitchen- “The” được đặt trước khi so sánh nhất với trước "first" (thứ nhất), "second" (thứ hai), "only" (duy nhất) khi những từ này vào vai trò là tính từ bỏ hoặc đại từ. Eg: The first person (người đầu tiên)- "The" + Danh từ số ít thay mặt cho một đội nhóm động vật, con vật hay đồ vật vậtEg: The shark is one of the endangered species. - "The" đứng trước 1 thành viên của một đội người. Eg: The small stores are finding business increasingly difficult. - "The" + Danh từ số không nhiều đứng trước rượu cồn từ và cần sử dụng với đại từ số ít (He/ She/ It)Eg: The first-class customer pays more so that she enjoys the qualified service. - "The" + Tính từ: chỉ một đội người, một tầng lớp xã hộiEg: The old (người già), the rich (người giàu) …. . - The" đứng trước rất nhiều tên riêng như: biển, sông, quần đảo, dãy núi, tên thường gọi số nhiều của các nước, sa mạc, miềnEg: The Pacific (Thái Bình Dương)- "The" đứng trước những tên thường gọi gồm Danh trường đoản cú + of + danh từEg: The United States of America (Nước Mỹ)- "The" + bọn họ (ở dạng số nhiều): gia đình . . . Eg: The Bills = gia đình nhà Bill (vợ chồng Bill và những con)- “The” đặt trước tên của tổ chức, các bangEg: The United Nations. (Liên vừa lòng quốc), The United Nations Educational, Scientific và Cultural Organization (Tổ chức Giáo dục, kỹ thuật và Văn hoá của liên hợp Quốc. )- “The” đứng trước tên team hợp xướng, dàn nhạc cổ điển, ban nhạc phổ thôngEg: the Beatles …………. 3. Mạo từ không khẳng định – A/An- “A” đứng trước một phụ âm hoặc một từ có âm bước đầu là phụ âm. Eg: a book : một quyển sách, a student: một học sinh …………- “An” đứng trước một nguyên âm (a, e, i, o, u) hoặc âm /h/ câm. Quanh đó ra, nó cũng đứng trước những mẫu tự đặc biệt quan trọng đọc y hệt như nguyên âm. Eg: an apple: một quả táo, an SOS: một biểu đạt cấp cứu vãn ………. .

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNGMạo từ, luyện thi giờ đồng hồ anh online

Task 1. Lựa chọn mạo từ bỏ đúng trong mỗi câu mặt dưới1. Does she bring ________________ (a, an, the) umbrella?2. Are you looking for________________ (a, an, the) job?3. I checked ________________ (a, an, the) e-mail twice. 4. Could I have ________________ (a, an, the) cup of coffee please?5. I was born into ________________ (a, an, the) rich family. 6. He will come back in ________________ (a, an, the) hour. 7. Have you been to ________________ (a, an, the) Mekong River?8. I would like to talk to lớn one of ________________ (a, an, the) leaders. 9. What ________________ (a, an, the) beautiful lake!10. The airplane landed on ________________ (a, an, the) airport. Trả lời giải:1. An2. A3. The4. A5. A6. An7. The8. The9. A10. TheTask 2. Chọn đáp án đúng nhằm điền vào khu vực trống (chú ý: ký kết hiệu “x” tức là không bắt buộc mạo từ)1. We are looking for _______ place lớn spend ________ night. A. the/the B. a/theC. a/a D. the/a2. Please turn off ________ lights when you leave ________ room. A. the/the B. a/aC. the/a D. a/the3. We are looking for people with ________experience. A. the B. aC. an D. x4. Would you pass me ________ salt, please?A. a B. theC. an D. x5. Can you show me ________way to ________station?A. the/the B. a/aC. the/a D. a/the6. She has read ________interesting book. A. a B. anC. the D. x7. You’ll get ________shock if you cảm biến ________ live wire with that screwdriver. A. an/the B. x/theC. a/a D. an/the8. Mr. Smith is ________ old customer và ________ honest man. A. An/the B. the/anC. an/an D. the/the9. ________ youngest boy has just started going to ________ school. A. a/x B. x/theC. an/x D. the/x10. Bởi you go to ________ prison lớn visit him?A. the B. aC. x D. anHướng dẫn giải:1. B. a/the2. A. the/the3. D. x4. B. the5. A. the/the6. B. an7. B. x/the8. C. an/an9. D. the/x10. A. the
Câu hỏi12345678910
Đáp ánBADBABBCDA
Task 3. Điền a/an hoặc the1. This morning I bought…. Newspaper & ……. Magazine. ……. Newspaper is in my bag but I don’t know where I put…. . Magazine. 2. I saw ……accident this morning. ……car crashed into …. . Tree. ………driver of ……car wasn’t hurt but …. . Car was badly damaged. 3. There are two cars parked outside:……. . Xanh one & ……. Grey one. ……. . Xanh one belongs khổng lồ my neighbors. I don’t know who …. . Owner of…. . Grey one is. 4. My friends live in……. Old house in……small village. There is ……. Beautiful garden behind ……. . House. I would lượt thích to have……garden lượt thích this. 5. This house is very nice. Has it got ……. Garden?Hướng dẫn giải:1. This morning I bought…a…. Newspaper and . . A. . . Magazine. . . The…newspaper is in my bag but I don’t know where I put…the . . Magazine. 2. I saw …an…accident this morning. …a…car crashed into …a. . Tree. …The……driver of …a…car wasn’t hurt but …the. . Car was badly damaged. 3. There are two cars parked outside:…a…. . Xanh one và …a…. Grey one. …the…. . Blue one belongs khổng lồ my neighbors. I don’t know who …the. . Owner of…the. . Grey one is. 4. My friends live in…an…. Old house in…a…small village. There is …a…. Beautiful garden behind …the…. . House. I would lượt thích to have…a…garden like this. 5. This house is very nice. Has it got …a…. Garden?Task 4. Điền a/an hoặc the1. It’s a beautiful day. Let’s sit in……. . Garden. 2. Can you recommend ……. . Good restaurant?3. We had dinner in……. Most expensive restaurant in town4. There isn’t ………. Airport near where I live. ……. Nearest airport is 70 miles away. 5. “Are you going away next week?” - “No, …. . Week after next”Hướng dẫn giải:1. It’s a beautiful day. Let’s sit in…the…. . Garden. 2. Can you recommend …a…. . Good restaurant?3. We had dinner in…the…. Most expensive restaurant in town. 4. There isn’t …an……. Airport near where I live. …the…. Nearest airport is 70 miles away. 5. “Are you going away next week?” - “No, . . The…. . Week after next”Task 5. Chọn câu trả lời đúng1. I’m afraid of dogs/the dogs. 2. Can you pass the salt/salt, please?3. Apples/the apples are good for you. 4. Look at apples/the apples on that tree! They are very big. 5. Women/the women live longer than men/the men. 6. I don’t drink tea/the tea. I don’t lượt thích it. 7. We had a very nice meal. Vegetables/ the vegetables were especially good. 8. Life/the life is strange sometimes. Some very strange things happen. 9. I like skiing/the skiing. But I’m not good at it. 10. Who are people/the people in this photograph?Hướng dẫn giải:1. Dogs2. The salt3. Apples4. The apples5. Women, men6. Tea7. The vegetables8. Life9. Skiing10. The peopleTask 6. Điền mạo từ tương thích “a/an/the hoặc x (không buộc phải mạo từ)” vào chỗ trống. 1. Are John & Mary ________cousins?No, they aren't ________cousins; they are ________brother & ________sister. 2. ________fog was so thick that we couldn't see ________ side of ________road. We followed ________car in front of us and hoped that we were going ________right way. 3. I can't remember ________exact date of ________storm, but I know it was on ________Sunday because everybody was at ________church. On ________Monday ________post didn't come because ________roads were blocked by ________fallen trees. 4. Peter thinks that this is quite ________ cheap restaurant. 5. A: There's ________murder here. B: Where's ________body?A: There isn't ________body. B: Then how vị you know there's been ________murder?Hướng dẫn giải:1. X - x - x - x2. The - the - the - the - the3. The - the - x - the - x - the – x - x4. A5. A - the - a - aTask 7. Chọn đáp án đúng để điền vào vị trí trống1. They are looking for _______ place to spend ________ night. A. the/the B. a/theC. a/a D. the/a2. Please turn off ________ fan hâm mộ when you come ________ room. A. the/the B. a/aC. the/a D. a/the3. They are looking for some groups of people with ________experience. A. the B. aC. an D. x4. Would you pass me ________ sugar, please?A. a B. theC. an D. x5. Could you show me ________way khổng lồ ________airport?A. the/the B. a/aC. the/a D. a/theHướng dẫn giải:1. B. a/the2. A. the/the3. D. x4. B. the5. A. the/the
Câu hỏi12345
Đáp ánBADBA
Task 8. Xong xuôi các câu sau đây sử dụng một giới tự phù hợpBed, home, hospital, prison, school, university, work1. Two people were injured in the accident & were taken khổng lồ hospital. 2. In Britain, children from the age of five have to go………………3. Mark didn’t go out last night. He stayed……………………. . 4. I’ll have to hurry. I don’t want to be late……………. . 5. There is a lot of traffic in the morning when everybody is going………………6. Cathy’s mother has just had an operation. She is still……………7. When Julia leaves school, she wants to lớn study economics……………. 8. Bill never gets up before 9 o’clock. It’s 8. 30 now, so he is still……………. . 9. If you commit a serious crime, you could be sent………………. Hướng dẫn giải:1. Two people were injured in the accident and were taken to lớn hospital. 2. In Britain, children from the age of five have to go to lớn school. 3. Mark didn’t go out last night. He stayed at home. 4. I’ll have to hurry. I don’t want to be late for school. 5. There is a lot of traffic in the morning when everybody is going khổng lồ work. 6. Cathy’s mother has just had an operation. She is still in hospital. 7. When Julia leaves school, she wants to study economics at university. 8. Bill never gets up before 9 o’clock. It’s 8. 30 now, so he is still in bed9. If you commit a serious crime, you could be sent lớn prison. Task 9. Chọn lời giải đúng. 1. What makes people/the people violent? What causes aggression/the aggression?2. All books/all the books on the đứng top shelf belong to lớn me. 3. First world war/ the first world war lasted from 1914 until 1918. 4. One of our biggest problems is unemployment/the unemployment. Lý giải giải:1. People, aggression2. All the books3. The first world war4. UnemploymentTask 10. Điền mạo từ thích hợp để dứt bức thư. Hi John,I arrived in ………… USA last Monday. We left ………… Rome, flew over ……. . Alps and made a quick stop in …………. . London. There we went shopping in ………… Harrods, visited …………. . Tower và enjoyed a sunny afternoon in ………. . Hyde Park. On the following day we left for ………… New York. …………. . Time on board wasn't boring as there were two films lớn watch on ……………. . Monitor. …………. People on ………. Plane were all …………… Italian. Before we landed at ………. . JFK airport, we saw ………… Statue of Liberty, …………… Ellis Island và …………. . Empire State Building. ………… khách sạn I stayed in was on …………. . Corner of …………42nd Street & …………. 5th Avenue. I don't lượt thích …………… hotels very much, but I didn't have …………. Time lớn rent an apartment. Please say hello khổng lồ Peter và Mandy. Yours,PeterHướng dẫn giải:Hi John,I arrived in the USA last Monday. We left x Rome, flew over the Alps & made a quick stop in xLondon. There we went shopping in x Harrods, visited the Tower and enjoyed a sunny afternoon in x Hyde Park. On the following day we left for x New York. The time on board wasn't boring as there were two films khổng lồ watch on the monitor. The people on the plane were all x Italian. Before we landed at x JFK airport, we saw the Statue of Liberty, x Ellis Island andthe Empire State Building. The hotel I stayed in was on the corner of x 42nd Street & x 5th Avenue. I don't like x hotels very much, but I didn't have x time to rent an apartment. Please say hello to lớn Peter and Mandy. Yours,Peter