Gõ cửa trái tim

Gõ cửa ngõ trái tyên ổn van em được vào Dù tình xót nhức tầm thường thân huyệt đào Ngủ vùi cùng với nằm mê Nỗi niềm đôi mắt tươi tốt Nhưng anh vẫn ngóng tim em xuất hiện. Gõ cửa ngõ trái tlặng sao em hờ hững Ngõ hồn tái tê năm canh thẫn thờ Nhện lòng mắc giăng tơ Để một mối chưa có người yêu lúc không em nhốt anh vào mong ngóng.<ĐK:>Ôi cửa tlặng em bằng rubi Nên tiếng yêu nghe bẽ bàng Để anh gõ cửa triền miên Mà em ko chút hỏi han Anh buồn long dong.Gõ cửa trái tlặng nghe xa nghìn trùng Đèn mờ hắt hiu đơn độc tận cùng Đàn lỡ phím sai cung Tình này cũng mung lung Tim em ai bắn mũi tên lạnh nhạt.

Bạn đang xem: Gõ cửa trái tim


Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.